Nový web minikonferencie EVS už čoskoro

Začíname 6.decembra
18.30 v Dvorane starého kolégia

Nový web minikonferencie EVS už čoskoro

Začíname 6.decembra
18.30 v Dvorane starého kolégia