minikonferencia EVS

Premýšľajúci ľudia.
Inšpiratívne myšlienky.
Otvorenosť a priateľstvo.
Hľadanie zmyslu a významu okolo nás.

 4 témy – každá 10 minút

Dobrá hudba – zákusok – káva – priatelia.

 Pekný večer nemusí byť len kino alebo divadlo.